Home Publications Projects Música Llocs Smart Technologies

Antoni Martínez Ballesté

Teaching (URV - UOC)

Treball Fi de Grau (Final Degree Project)

1 Estudi de la infraestructura de xarxa de les escoles de primària en relació a la implantació d’una xarxa de sensors . Oriol Villanova Llorens, Grau d’Enginyeria en Sistemes i Serveis de Telecomunicació, 2021/22
2 Penetración de sistemas: enfoque en Linux . Julià Rivarès Claramunt, Grau d’Enginyeria Informàtica, 2021/22
3 Plataforma web per a la gestió i registre d'activitats de mobilització precoç . Pablo Gimeno Sarroca, Enginyeria Informàtica, 2019/20
4 Sistema d'Informació Geogràfica per a l'estudi d'usos de les ciutats . Francesc Ferré Tarrés, Grau Enginyeria Informàtica, 2019/20
5 Review of Human Activity Recognition algorithms for an e-health platform that supports early mobilisation exercises in intensive care units . Aleix Mariné Tena, Doble Grau Eng. Informàtica i Bioeng., 2019/20
6 Aplicación scouting fútbol base . Eder Araujo Pangua, Enginyeria Telemàtica, 2018/19
7 eSociogram: una aplicació per generar sociogrames en l'àmbit educatiu . Gabriel Bové Grau, Enginyeria Telemàtica, 2018/19
8 Disseny i implementació d'un sistema web de gestió d'un arxiu d'expedients . Carlos Rincón Garcia, Enginyeria Informàtica, 2017/18
9 Módulo de comunicación AlerGo . Daniel Díaz Fernández, Enginyeria Informàtica, 2018/19
10 Desenvolupament d'una aplicació per a la recuperació d'informació i introducció d'alertes en un sistema de gestió d'incidents amb nens i nenes afectats per autisme . Marta Gutiérrez Ponce, Enginyeria Telemàtica, 2016/17
11 Estudi de l'ús de balises per a sistemes de localització en interiors . Eudald Brull Anguera, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2016/17
12 Museu de l'ETSE amb realitat augmentada . Xavier Pàmies Montaña, Enginyeria Telemàtica, 2015/16
13 Sistema de monitorització i avaluació de serveis de neteja per mitjà de dispositius mòbils . Antoni Rovira, Enginyeria Informàtica (2n cicle), 2015/16
14 Protocol d'actuació en casos de nens autistes . David Canela Llauradó, Grau Enginyeria Telemàtica, 2014/15
15 Disseny i implementació d'un sistema d'informació per analitzar el dolor en nounats en UCIs neonatals . Èdgar Batista de Frutos, Grau Enginyeria Informàtica, 2014/15
16 Proyecto R2B . Adrián Lara Pérez, Grau Enginyeria Informàtica, 2014/15
17 Estudio y realización de streaming en diversas plataformas . Alejandro Manilla, Grau Enginyeria Telemàtica, 2014/15
18 Veu IP amb Asterisk . Gerard Reverté Brusca, Grau Enginyeria Telemàtica, 2014/15
19 Aplicación Android para Transportes Públicos . Hao Wu, Grau Enginyeria Telemàtica, 2014/15
20 Apli de trobades amb Phonegap . Gerard Carles Sicart, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2013/14
21 CamNotify: Aplicació per al registre i monitorització de càmeres de vigilància . Marc Vives Segarra, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2012/13
22 Servidor web per a la protecció de conjunts de dades . Gerard Gutiérrez Vidal, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2011/2012. co. Agusti Solanas
23 Disseny i implantació d'una emissora de ràdio local . Eduard Bernat Magriñà, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2011/2012
24 Gestió d'intercanvis de productes del camp basada en Internet i mòbils . Ingrid Oliveres Turmo, Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió, 2011/2012
25 Disseny i gestió de qüestionaris web en seguretat TIC . Pere Llorens Vernet, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2011/2012
26 Monitoratge i control informàtic d'una explotació porcina . Eloy Villa Fernández, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2010/11
27 Disseny i implementació d'un sistema de gestió i venda de productes porcins . Ferran Alaman Escolà i Carles Soronellas Vilalta, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, curs 2010/11
28 Unitat mòbil per a una televisió local . Josep M Bernat Berenguer, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2009/10
29 Estudi de solucions per a integrar domòtica en un edifici . Xavi Miquel Clarimon, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2009/10
30 Disseny i implementació d'un gestor de continguts per a Internet TV . Pau Arrastraria Orti, Joan Vicens Campos Barberà, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2009/10
31 Emulador de centraleta telefònica i simulador de capacitat . Antoni Martí Arques, Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió, 2008/09
32 Sistema de televisió IP per a la URV . Ramon Tomàs Castellà, Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió, 2008/09
33 Disseny d'un estudi d'enregistrament . Alex Vizcaino Luna, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2008/09
34 Xarxa de telecomunicacions per a un tramvia interurbà . Jordi Beltran Balanyà, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2008/09
35 Estudi i Projecte de Serveis de Xarxa Sense Fils a El Molar . Alexis Reales i Oriol Serres, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2007/08
36 Empresas y servicios de telecomunicaciones . Bernardo Martínez Blas, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2007/08
37 Disseny i implementació d'una eina per a la planificació i la publicació de l'oferta docent de la Universitat Rovira i Virgili en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior . Jordi Samarra Alegre, Enginyeria Informàtica, 2007/08
38 Servidor per al planificador d'assignatures . Jaume Martí Farriol, Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, 2006/07
39 Portal del temps sobre dades meteorològiques . Francesc Navarro, Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, 2006/07
40 Laboratori Multimèdia: Vídeo . Ignasi Falcó, Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, 2006/07
41 Laboratori Multimèdia: àudio . Daniel Madrid, Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, 2006/07
42 Estudi de la millora de la microagregació amb post-processat . Glòria Pujol, Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, 2006/07. Co. Agustí Solanas
43 Reus LAN Party . Guillermo Sanjuán de Diego, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2006/07
44 Desplegament de xarxa sense fils a El Rourell . Mar Pascual Trigos, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2006/07
45 Simulador de protocol escalable per a RFID . Rafel Gasca, Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, 2006/07. Co. Agusti Solanas
46 Gestió informatitzada i integrada amb codi de barres . Roger Gili, Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió, 2006/07
47 Estudi d'un algorisme evolutiu: maximització de funcions complexes . Úrsula González-Nicolás, ETIS, 2006/07. Co. Agustí Solanas
48 Implementació d'un sistema de marques d'aigua sobre un SGBD . Meritxell Figueres Boquera, Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, 2005/06. Co. Agustí Solanas
49 Implementació d'un detector de comportaments anòmals utilitzant xarxes neuronals . Cèsar Pomerol Cruz, Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, 2005/06. Co. Agustí Solanas
50 Aplicación web para la gestión de horarios de exámenes . Mónica Larruy Carrete, Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, 2005/06
51 Gestión de horarios vía web . Javier Hernando Ureta, Enginyeria Informàtica, 2005/06
52 Diseño de un sistema de seguridad para el hogar basado en cámaras IP . Júlia Sigles Robert, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2005/06. Co. Agustí Solanas
53 Avaluació del servei WWW sobre GPRS . Joaquim Camps Aragonès, Enginyeria Informàtica, 2002/03. Co. Josep Domingo Ferrer

Treball Fi de Grau en empreses (in companies)

1 Desplegament de Fibra Òptica a la Ciutat de Deltebre . Bartomeu Barberà Sabaté, Grau Enginyeria Telemàtica, 2014/15
2 Control de un sistema domótico de seguridad con J2ME . Daniel Carrasco Povill, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2013/14
3 Adaptació d'un motor d'importació a un nou estàndard de fitxers . Cristian Requena Barreda, Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió, 2011/2012
4 Aplicatius de gestió del campus Terres de l'Ebre emprant software lliure . Josep Llaó Angelats, Emma Sabaté Gasulla, Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió, 2011/2012
5 Disseny d'un sistema de gestió i assistència de parc informàtic . Domingo Padillo Rodríguez. Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2009/10
6 Disseny, implantació i adaptació del sistema d'instrucció de vol del CESDA . Cristina Mosquera Ruiz. Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2009/10
7 Implantació d'un sistema de telefonia IP a l'edifici del Seminari de Tortosa . Rosa Tomàs Lorenz. Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2009/10
8 Soluciones de software libre para el departamento de sistemas informáticos de un centro educativo . Jorge Asín Querol. Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2009/10
9 Disseny, implementació i gestió del sistema Apple Mac OS X en una estructura empresarial . David Pena Nolla. Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2009/10
10 Monitorització de la Xarxa de l'Ajuntament de Reus amb CW LMS . Adrià González Cardeña, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2008/09
11 Pràctiques al CERN . Jordi Aranda Sumarroca, Enginyeria Informàtica, 2008/09
12 Pràctiques a AirFrance . Oriol Vaquer Campillo, Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió, 2008/09
13 Proveïment de serveis XPV . Carlos Montesó Esmel, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2008/09
14 Programari per a la gestió de la biblioteca de l'Escola Oficial d'Idiomes . Elisa Martínez Schilling, Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió, 2007/08
15 Universal Linear Calibrator . Oleguer Huguet, Enginyeria Informàtica, 2006/07
16 Integració de Serveis Clínics . Dèlia Samper, Enginyeria Informàtica, 2006/07
17 Implantació del sistema integrat Navision . Francesc Gómez Blanc, Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes, 2006/07
18 Projecte a Repsol YPF . Montse Olivé i Manel Pérez, Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió, 2006/07
19 Projecte URV i IES SEP Vidal i Barraquer . Roser Batalla Solé, Anna Salvat i Miracle, Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió, 2005/06
20 Plataforma Informática per al desenvolupament d'una acció promocional a través del web i SMS . Néstor Catalán Santos, Enginyeria Informàtica, 2003/04

Office 242 - E4 Building - Sescelades Campus - Av. Països Catalans, 26 - 43007 Tarragona (Catalonia, Spain)

 +34 977 558 867-  antoni.martinez at urv.cat