Home Publications Projects Música Llocs Smart Technologies

Antoni Martínez Ballesté

Teaching (URV - UOC)

PhD Theses

Tesis de doctorat

1 Contributions to Trajectory Analysis and Prediction: Statistical and Deep Learning Techniques. Abdulrahman Qasem Al-Molegi, co. Agusti Solanas, 19/06/2019, A
2 APANICU 1.0: Sistema automàtic per a la valoració del dolor dels nounats ingressats a les unitats de cures intensives. Josep Oriol Casanovas Marsal, co. Montserrat García Martínez, 20/06/2017, A cum laude
3 Robust Analysis and Protection of Dynamic Scenes for Privacy-aware video surveillance. Hatem A. Rashwan, co. Domenec Puig, 26/05/2014, A cum laude

Master Theses

Tesis de màster

1 Analysis of Cry in Neonatal Intensive Care Units. Manh Chinh Dang, Master en Enginyeria de la Seguretat i Intel·ligència Artificia, Universitat Rovira i Virgili, 2017
2 Generació de claus criptogràfiques a partir de la veu. Cristian Requena Barreda, Master Universitari de Seguretat en les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, Universitat Oberta de Catalunya, 2013/14
3 Generating Crypto Keys from Voice. Dolores Blanco, Master Universitari de Seguretat en les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, Universitat Oberta de Catalunya, 2013/14
4 Privadesa en els serveis de la Internet Social. José Luis Lagunas, Màster en Enginyeria Informàtica i de la Seguretat, Universitat Rovira i Virgili, 2008/09
5 Robustesa del marcatge d'àudio digital enfront la inserció de veu en off. Carlos Saura Arasa, Màster en Enginyeria Informàtica i de la Seguretat, Universitat Rovira i Virgili, 2008/09
6 Anàlisi i simulació de protocols segurs per RFIDs. Daniel Álvarez, Miquel Clariana - co. Agusti Solanas, Màster en Enginyeria Informàtica i de la Seguretat, Universitat Rovira i Virgili, 2007/08
7 Seguretat i Privadesa en MANETs. Jesús Manjon, Màster en Enginyeria Informàtica i de la Seguretat, Universitat Rovira i Virgili, 2007/08
8 Estat de l'art de la seguretat i privadesa en RFID. Jordi Aragonès Vilella, Màster en Enginyeria Informàtica i de la Seguretat, Universitat Rovira i Virgili, 2006/07

Office 242 - E4 Building - Sescelades Campus - Av. Països Catalans, 26 - 43007 Tarragona (Catalonia, Spain)

 +34 977 558 867-  antoni.martinez at urv.cat