Home Publications Projects Música Llocs Smart Technologies

Antoni Martínez Ballesté

Teaching (URV - UOC)

Universitat Rovira i Virgili

1 Fonaments de Programació I (Fundamentals of Programming I). Graus Enginyeries, 2019/20-2021/22
2 Fonaments de Programació II (Fundamentals of Programming II). Grau Enginyeria Informàtica, 2018/19, 2021/22, ...
3 Metodologies de la Programació (Programming Methodologies). Grau Enginyeria Informàtica, 2017/18 - 2018/19
4 Enginyeria de Llocs Web (Websites Engineering). Grau Enginyeria Telemàtica / Sistemes i Serveis de Telecomunicacions, 2016/17 - 2017/18
5 Xarxes de Dades (Data Networks). Grau Enginyeria Informàtica / Telemàtica, 2014/15 - ...
6 Serveis Multimèdia (Multimedia Services). Grau Enginyeria Telemàtica / Sistemes i Serveis de Telecomunicacions, 2012/13 - ...
7 Recerca i Emprenedoria en Enginyeria Informàtica (Research and Entrepreneurship in Computer Engineering). Màster en Enginyeria Informàtica: Seguretat i Sistemes Intel·ligents, 2012/14 - 2018/19
8 Sistemes d'Informació en les Organitzacions (Information Systems in Organizations). Grau Enginyeria Informàtica, 2012/13 - 2014/15
9 Introducció a la Recerca (Introduction to Research). Màster en Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents, 2006/07 - 2012/13
10 Xarxes de Computadors I (Computer Networks I). Segon Cicle Enginyeria Informàtica, 2005/06 - 2008/09
11 Xarxes i Serveis (Networks and Services). Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2005/06 - 2011/12
12 Sistemes Informàtics II (Computer Systems II). Segon Cicle Enginyeria Informàtica, 2004/05
13 Transmissió de Multimedia (Multimedia Transmission). Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions especialitat Telemàtica, 2004/05 - 2011/12
14 Fonaments d'Informàtica (Introduction to Informatics). Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Electricitat, 2004/05
15 Computadors (Computers). Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes/Gestió, 2003/04 - 2005/06
16 Estructura de Computadors I (Computer Structure I). Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, 2003/04

Universitat Oberta de Catalunya

1 Fonaments Tecnològics de la Societat de la Informació (Technological Foundations of Information Society). Màster en Societat de la Informació, 2004/05 - 2014/15
2 Seguretat en Xarxes de Computadors (Security in Computer Networks). Enginyeria Informàtica/Telemàtica, 2004/05 - ...
3 Treball Fi de Carrera (Final Degree Projects). Enginyeria Informàtica, 2003/04 - 2007/08

Office 242 - E4 Building - Sescelades Campus - Av. Països Catalans, 26 - 43007 Tarragona (Catalonia, Spain)

 +34 977 558 867-  antoni.martinez at urv.cat